உலகிலேயே அதி பயங்கரமான அதீதவீரியமிக்க‍ விஷ‌ம் கொண்ட இந்திய தேள் – வீடியோ

vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

இந்தியாவில் காணப்படும் அனைத்து வகையான தேள் வகையினங் களில் இந்த சிவப்பு தேள் அதாவது செந்தேள்  மிகவும் அபாயகரமானதா கவே கருதப்படுகிறது. இத்தேளில்

View original post 32 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s